Có 1 kết quả:

pāi mǎ zhě

1/1

pāi mǎ zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flatterer
(2) toady