Có 1 kết quả:

līn bāo

1/1

līn bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

handbag or shopping bag (dialect)