Có 1 kết quả:

līn bāo dǎng

1/1

līn bāo dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) purse snatcher