Có 1 kết quả:

līn bāo dǎng ㄌㄧㄣ ㄅㄠ ㄉㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) purse snatcher