Có 1 kết quả:

jù mǎ

1/1

jù mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cheval de frise (a type of barrier)