Có 1 kết quả:

tà yìn

1/1

tà yìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stone rubbing (to copy an inscription)