Có 1 kết quả:

tuò kuān

1/1

tuò kuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to broaden