Có 1 kết quả:

tuò pū

1/1

tuò pū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (loanword) topology (math.)
(2) topology of a network (computing)