Có 1 kết quả:

tuò pū kōng jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

topological space (math.)