Có 1 kết quả:

tà piàn

1/1

tà piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rubbings from a tablet