Có 1 kết quả:

tuò huāng zhě

1/1

tuò huāng zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pioneer
(2) groundbreaker