Có 1 kết quả:

bá dì

1/1

bá dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rise steeply from level ground

Một số bài thơ có sử dụng