Có 1 kết quả:

bá rǎn

1/1

bá rǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

discharge