Có 1 kết quả:

bá dú

1/1

bá dú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

băng bó vết thương

Từ điển Trung-Anh

draw out pus by applying a plaster to the affected area