Có 1 kết quả:

bá jié

1/1

bá jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jointing (agriculture)