Có 1 kết quả:

bá miáo zhù zhǎng ㄅㄚˊ ㄇㄧㄠˊ ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to spoil things through excessive enthusiasm (idiom)