Có 1 kết quả:

bá dīng chuí

1/1

bá dīng chuí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

claw hammer