Có 1 kết quả:

bá dǐng

1/1

bá dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

topping (mining)