Có 1 kết quả:

tuō dì bǎn ㄊㄨㄛ ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to mop the floor