Có 1 kết quả:

tuō dì bǎn

1/1

tuō dì bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to mop the floor