Có 1 kết quả:

tuō yè sǎn

1/1

tuō yè sǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

parasail