Có 1 kết quả:

tuō chē tóu ㄊㄨㄛ ㄔㄜ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

trailer truck