Có 1 kết quả:

ào kǒu lìng

1/1

ào kǒu lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tongue twister