Có 1 kết quả:

jū shù yī

1/1

jū shù yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

straightjacket