Có 1 kết quả:

pīn tiē

1/1

pīn tiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pastiche
(2) collage
(3) also written 拼貼|拼贴