Có 1 kết quả:

zhāo gǔ shū

1/1

zhāo gǔ shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prospectus (setting out share offer)
(2) offering circular