Có 1 kết quả:

bài bié

1/1

bài bié

phồn thể

Từ điển phổ thông

lạy từ biệt

Từ điển Trung-Anh

to take leave

Một số bài thơ có sử dụng