Có 1 kết quả:

Bài zhàn tíng

1/1

Bài zhàn tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Byzantium
(2) Byzantine or Eastern Roman empire (395-1453)