Có 1 kết quả:

Bài chéng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bay nahiyisi (Baicheng county) in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区[A1 ke4 su1 di4 qu1], west Xinjiang