Có 1 kết quả:

bài shī

1/1

bài shī

giản thể

Từ điển phổ thông

nhận thầy giáo, nhận làm học trò, xin học

Từ điển Trung-Anh

to formally become an apprentice to a master