Có 1 kết quả:

bài nián

1/1

bài nián

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mừng năm mới, chúc năm mới

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay a New Year call
(2) to wish sb a Happy New Year

Một số bài thơ có sử dụng