Có 1 kết quả:

bài bǎ zi

1/1

bài bǎ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

become sworn brothers