Có 1 kết quả:

Bài huǒ jiào

1/1

Bài huǒ jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sun worship
(2) Zoroastrianism
(3) see also 祆教[Xian1 jiao4]