Có 1 kết quả:

bài fǎng

1/1

bài fǎng

phồn thể

Từ điển phổ thông

thăm hỏi

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay a visit
(2) to call on