Có 1 kết quả:

nǐ yóu sǔn

1/1

nǐ yóu sǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Barbary falcon (Falco pelegrinoides)