Có 1 kết quả:

jiǎn qǐ

1/1

jiǎn qǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pick up