Có 1 kết quả:

lán guì ㄌㄢˊ ㄍㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sales counter
(2) inquiry desk