Có 1 kết quả:

lán hé bà

1/1

lán hé bà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a dam across a river