Có 1 kết quả:

bō xián yuè qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) plucked string or stringed instrument
(2) plucked instrument