Có 1 kết quả:

gǒng wèi

1/1

gǒng wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to surround and protect