Có 1 kết quả:

gǒng bà

1/1

gǒng bà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

an arch dam