Có 1 kết quả:

gǒng dūn

1/1

gǒng dūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pillar of a vault