Có 1 kết quả:

gǒng bà ㄍㄨㄥˇ ㄅㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

an arch dam