Có 1 kết quả:

gǒng xíng

1/1

gǒng xíng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hình cung, hình vòm, hình vòng cung

Từ điển Trung-Anh

arch