Có 1 kết quả:

gǒng qiáo

1/1

gǒng qiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

arch bridge