Có 1 kết quả:

gǒng qiáo ㄍㄨㄥˇ ㄑㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

arch bridge