Có 1 kết quả:

gǒng zhuàng

1/1

gǒng zhuàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arch
(2) vault
(3) arched