Có 1 kết quả:

gǒng zhuàng ㄍㄨㄥˇ ㄓㄨㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) arch
(2) vault
(3) arched