Có 1 kết quả:

gǒng mén

1/1

gǒng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

arched door