Có 1 kết quả:

gǒng mén ㄍㄨㄥˇ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

arched door