Có 1 kết quả:

gǒng dǐng

1/1

gǒng dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an arched roof
(2) a dome
(3) a vault