Có 1 kết quả:

kǎo wèn

1/1

kǎo wèn

giản thể

Từ điển phổ thông

tra khảo dùng cực hình

Từ điển Trung-Anh

to question via torture